Ofte stilte spørsmål

Lovlig

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i kravet?
Hvis du har innsigelser mot kravet eller saksbehandlingen, ber vi deg sende oss en skriftlig henvendelse. Enten per post til PRA Group Norge AS, Postboks 9137 Grønland, 0133 Oslo eller per e-post til kundeservice@pragroup.no   Som forbruker har du rett til å få klager som gjelder brudd på god inkassoskikk behandlet i Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, se link her.
Fullmakt
En skriftlig fullmakt skal inneholde:
  • Ditt navn og fødselsdato
  • Navn på fullmektigen
  • Hvor lenge fullmakten varer
  • Saksnummer på saken/e fullmakten omfatter
  • Hva fullmektigen kan gjøre på dine vegne, som:
    • Innhente saldoopplysninger
    • Inngå avtaler på dine vegne
  • Din signatur og dato