Ofte stilte spørsmål

Klager

Hva gjør jeg hvis jeg er uenig i saksbehandlingen?

Vi ønsker å gi deg god service og vil at du skal være fornøyd med hvordan kravet ditt blir håndtert av oss, selv om vi kanskje ikke alltid er helt enige. Hvis du skulle ha problemer, ønsker vi å løse dette sammen med deg. Det er derfor viktig at du tar kontakt med oss omgående.

Hvis du har innsigelser mot kravet eller saksbehandlingen, ber vi deg sende oss en skriftlig henvendelse. Enten per post til PRA Group Norge AS, Postboks 9137 Grønland, 0133 Oslo eller per e-post til kundeservice@pragroup.no   Som forbruker har du rett til å få klager som gjelder brudd på god inkassoskikk behandlet i Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo, se link her.